- Halihazır Harita Yapımı,
- Arazi ve Arsa düzenlemesi,
- İmar Uygulamaları (yolaterk, yoldan ihdas, tevhid, ifraz, cins değişikliği parselasyon vs.),

- Harita TUS işlemleri (bina aplikasyonu, yol kotu),

- İskan alacak yapılara röperli ölçü kroki, vaziyet planı, bağımsız bölüm planı hazırlama,

- Kazı-Dolgu Kübaj hesabı,
- Enkesit ve Boykesit çıkarılması,

- Enerji Nakil Hattı izni için gerekli güzergah plankotesi ve boykesiti hazırlanması, ve diğer harita mühendislik hizmetleri yapılır.
© 2011 Harita 35 Mühendislik Bürosu
Cep: 0532 441 36 15
Adres: Önder Cad. No32/1-F GAZİEMİR / İZMİR